Evenement ondersteuning

Financiële ondersteuning

Een aanvraag voor een financiële ondersteuning voor het jaar 2019 moet vóór 1 januari 2019 bij ons worden ingediend. Aanvragen die in de loop van het onderhavige jaar worden ingediend, dienen maximaal 4 weken voor aanvang van het evenement bij SMD binnen te zijn.

De aanvragen worden in volgorde van ontvangst behandeld. Wanneer voor enig jaar het maximaal beschikbaar te stellen bedrag is bereikt, kan SMD besluiten om de dan nog voorliggende en/of daarna nog ontvangen aanvragen niet meer, of gedeeltelijk, te honoreren. Te laat ingediende en/of onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.


Spelregels en al gedane toezeggingen 2019


Spelregels en criteria: Spelregels

Financiële ondersteuning 2019: Overzicht

Aanvraagformulier 2019


Download als bewerkbaar Word document.

Download als printbare PDF.

Begroting en verantwoording


Download als bewerkbaar Word document.

Download als printbare PDF.

Evaluatie


Download als bewerkbaar Word document.

Download als printbare PDF.

Deel deze pagina