Bestuur

StadsMarketing Delfzijl (SMD) bestaat onder andere uit een aantal leden dat in 2013 het initiatief genomen heeft om cultuur en economie met elkaar te verbinden. Om continuïteit te waarborgen is afgesproken dat lidmaatschap van het bestuur van SMD onlosmakelijk verbonden is met de functie binnen de eigen organisatie. De bestuursleden hebben mandaat van hun achterban om besluiten te nemen binnen SMD. De voorzitter van het bestuur is onafhankelijk en is het 'gezicht' van SMD. De voorzitter wordt benoemd op basis van een profielschets. Lidmaatschap van SMD is onbezoldigd. 

Bestuur

Roelof Gort, ad-interim voorzitter
Netty Niehoff, secretaris
Lammert Hekman, penningmeester

Postadres:
Singel 52
934 BW  Delfzijl

Contact: info@stadsmarketingdelfzijl.nl

Twitter: https://twitter.com/CentrumDelfzijl

Deel deze pagina