Evenementen

Aanvraag financiële ondersteuning

Wilt u een evenement/activiteit in het centrum van Delfzijl organiseren? Via het aanvraagformulier kunt u een financiële ondersteuning aanvragen.
Een aanvraag voor een financiële ondersteuning voor het jaar 2018 moet vóór 1 januari 2018 bij ons worden ingediend. Aanvragen die in de loop van het onderhavige jaar worden ingediend, dienen maximaal 4 weken voor aanvang van het evenement bij SMD binnen te zijn. De aanvragen worden in volgorde van ontvangst behandeld. Wanneer voor enig jaar het maximaal beschikbaar te stellen bedrag is bereikt, kan SMD besluiten om de dan nog voorliggende en/of daarna nog ontvangen aanvragen niet meer, of gedeeltelijk, te honoreren. Te laat ingediende en/of onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Bekijk hier de formulieren voor de aanvraag en afhandeling van evenementen.

Aanvraagformulier 2018: Aanvraagformulier
Spelregels: Spelregels
Evaluatieformulier: Evaluatieformulier

Deel deze pagina